خبر/ گزارش

عملکرد شهرداری در ایجاد مراکز تفریحی و گردشگری در شهر رضایت بخش نیست

دکتر محمد خلیل پور

با انتقاد از نبود مراکز تفریحی و گردشگری در شهر ارومیه اظهارکرد : نمره شهرداری در ایجاد مرکز تفریحی و گردشگری در شهر ارومیه مردود بوده و در دوره های قبل و حال حاضر شورای اسلامی شهر به فراموشی سپرده شده است لذا می طلبد، شهرداری به قید فوریت مطالعات خود را برای تاسیس شهربازی مدرن در محل بام شهر ارومیه را در دستور کار خود قرار دهد.

دکتر محمد خلیل پور در ادامه با انتقاد از وضع موجود دهکده ساحلی چی چست تصریح کرد: دهکده ساحلی تفریحی چیچست ظرفیت های بالای گردشگری دارد و با تقویت و ایجاد مجموعه هایی از قبیل لجن درمانی و تاسیس استخرهای آب شور و شیرین و … مدیریت شهری می تواند این مکان تفریحی را که در حال تبدیل شدن به متروکه می باشد با انجام مطالعات کامل و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران برای استفاده به نحو احسن از این ظرفیت به عنوان درآمد پایدار اقدام نماید.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا