اخبار

تاثیر کرونا بر نیروی کار/ ۳۰ درصد بنگاه ها نیروی کار تعدیل کردند

تاثیر کرونا بر نیروی کار/ ۳۰ درصد بنگاه ها نیروی کار تعدیل کردندبه گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته، تأثیر به سزایی بر اقتصاد و بازارهای مختلف کشور گذاشت؛ تا جایی که بسیاری از کسب و کارها به ویژه طی دو ماه اسفند و فروردین ماه رو به تعطیلی رفتند. همچنین برخی از مشاغل به دلایلی همچون نبود تقاضا و مشکل مالی، اقدام به تعدیل نیروهای کار خود و یا اینکه از شیوه دورکاری استفاده کردند.
بررسی آماری تعدیل، دورکاری و غیبت نیروهای انسانی پس از شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد که در اسفند و فروردین ۳۰ درصد کل کسب و کارهاحداقل یک نفر را و در اردیبهشت ۷ درصد کسب و کارها حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند.
تأثیر کرونا بر تعدیل نیروی کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره‌ی اجرا

در بازه‌ی زمانی اسفند و فروردین، در ۲۵ درصد کل کسب و کارها و در اردیبهشت در ۲۰ درصد کسب و کارها حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده است.
تأثیر کرونا بر دورکاری در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره‌ی اجرا

همچنین در ماه‌های اسفند و فروردین در ۱۵.۸ درصد و در اردیبهشت‌ماه در ۳.۹ درصد از کل کسب و کارها حداقل یک نفر غایب موقت داشته‌اند.
تأثیر کرونا بر غیبت موقت از کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره اجرا

همچنین جنبه دیگر تأثیر کرونا بر نحوه به کارگیر نیروهای انسانی بوده است که بررسی‌ها در مورد به خدمت گرفتن نیروی جدید انسانی در کل بخش‌های کسب و کار نشان می‌دهد که ۸ درصد در اسفند و فروردین و ۱۱.۳ درصد در اردیبهشت ماه حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید به کار گرفته اند.
تأثیر کرونا بر اشتغال جدید نیروی کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره اجرا

در مورد افزایش ساعت کاری در ۷.۹ درصد از کل کسب و کارها در اسفند و فروردین و در اردیبهشت در ۸.۷ درصد کسب و کارها حداقل یک ساعت افزایش ساعت کاری وجود داشته است. نتایج افزایش ساعت کاری به‌تفکیک بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی در شکل ۱۲ نشان داده شده است.
تأثیر کرونا بر افزایش ساعت نیروی کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره اجرا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا