اخبار

تاثیر کرونا بر تولید و فروش/۶۳ درصد بنگاه ها کاهش تولید داشته اند

تاثیر کرونا بر تولید و فروش/۶۳ درصد بنگاه ها کاهش تولید داشته اندبه گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا، تقریباً تمامی بازارها تحت تأثیر این ویروس، با مشکلاتی مواجه شدند. در ادامه بررسی وضعیت بازارهای کشور در پی شیوع ویروس کرونا، باید به موضوع وضعیت تولید و فروش و تغییرات قیمتی کالاها اشاره کرد.
تأثیر کرونا بر تولید و فروش بنگاه‌ها
بر اساس آماری که از سوی پژوهشکده آمار در مورد تغییرات فروش جمع آوری کرده، ۷۰ درصد از کل کسب و کارها در اسفند و فروردین کاهش فروش و ۱۶.۱ درصد افزایش فروش داشته‌اند؛ همچنین میزان فروش ۱۳.۱ درصد از کسب و کارها بدون تغییر بوده است. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۶۶.۸، ۱۶.۷ و ۱۶.۶ درصد است.
۶۳ درصد از کل کسب و کار نیز در اسفند و فروردین کاهش تولید و ۱۵.۸ درصد افزایش تولید داشته اند. وضعیت تولید ۲۱.۲ درصد از کسب و کارها نیز بدون تغییر بوده‌است. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۵۷.۲، ۱۶.۵ و ۲۶.۳ درصد است.
تأثیر کرونا بر تغییرات تولید در بخش‌های مختلف کسب و کار در دوره اجرا

تأثیر کرونا بر قیمت‌ها
در مورد تغییرات قیمت در کسب و کارها نیز باید اشاره کرد که ۲۴.۵ درصد از کل کسب و کار در اسفند و فروردین افزایش قیمت داشته‌اند، ۲۲ درصد کاهش قیمت و ۵۳.۵ درصد تغییر قیمتی نداشته‌اند. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۲۸ درصد، ۲۰.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد است.
۳۱.۳ درصد از علت تغییر قیمت، مربوط به تغییر قیمت مواد اولیه در اسفند و فروردین می‌شود. در اردیبهشت ماه نیز به تغییر تقاضا توانست به میزان ۲۲.۳ درصد در تغییر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.
تأثیر کرونا بر علل تغییرات قیمت در بخش‌های مختلف کسب و کار در دوره اجرا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا